Úspory energie a SPR Holding s.r.o.

 Již naše první navržené rodinné domy, vycházely z konstrukčních zásad úspor tepelné energie, jež se v ČR rozšiřují až v posledních letech. Snažíme se ( a snad se nám to i daří) vždy hledat kompromis mezi pořizovací cenou domu a skutečně reálnými úsporami provozní spotřeby energie domu. Je poměrně jednoduché navrhnout technické opatření v řádech statisíců Kč vedoucí k úsporám provozních energií, ale vždy je nutno kalkulovat i s reálnou dobou návratnosti vstupní investice.

Jak je uvedeno výše, domy SPR Holding s.r.o. se vyznačují již od samotného počástku štíhlou obvodou stěnou ( 360mm cihelné zdivo) zateplenou zateplovacím systémem  ( v současnosti 100mm). Samozřejmostí je zateplení soklu pod úroveň upraveného terénu či tepelná izolace v podlahách 1.NP.

Svými technickými parametry či dispozičním řešením jsou však na těsné hranici nízkoenergetických rodinných domů. Zároveň jsme Vám schopni nabídnout za velice atraktivní ceny i alternativní způsoby vytápění, např. tepelné čerpadla  s výkonem přesahujícím o cca 30% tepelné ztráty domu, tzn. že i v  období s vysokými mrazy je toto dům schopen vytápět. Dalším alternativním typem vytápěním je podlahové elektrické vytápění ( např. system DEVI), kde máme odzkoušeno z provozu již u několika provedených staveb, že reálné náklady na vytápění domu a spotřeby el. energie jsou stejné jako u vytápění plynovým kotlem. To vše při podstatně nižší pořizovací ceně otopného systému a bez nutnosti zajišťování plynovodní přípojky a dodávek s tím spojených.

Velmi důležitým prvkem při stavbě domu s důrazem na spotřebu energií v kombinaci  s pořizovací cenou je samozřejmě i stavební parcela. Je velmi důležité, aby byl dům na stavební parcelu vhodně osazen dle orientace na světové strany, tak aby hlavní prosklené plochy byly orientovány nejlépe na jižní, či jihozápadní stranu. Proto vyžadujeme, aby před zahájením prací na projektové dokumentaci parcelu investora navštívil a prohlédl si náš projektant. Všechny naše typy domů je možno tzv. "otáčet " dle příčné i podélné osy, což je při osazování do terénu velmi důležitá a prospěšná vlastnost našich typových projektů. Dále ve všech našich domech je možno bez větších technických zásahů využívat moderní kondenzační plynové kotle, případně kombinovat systémy vytápění se solárními panely, v dnešní době přes vyšší pořizovací ceny, stále oblíbenější. I přes velké možnosti dnešních stavebních  technologií je  nejvýznamnějším činitelem úspor energií samotné užívání rodinného domu jeho obyvateli. Toto se u předání hotových domů snažíme našim klientům vždy připomenout. Podrobnosti jsou uvedeny v tzv. manuálu užívání domu, který každý investor při předání obdrží.